Köpvillkor

Leveransvillkor

Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar. Under högsäsong, sommar och under REA-perioder kan det ta längre tid.

Vi  skickar beställningar med Postnord. Vi tar inte ekonomiskt  ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget och vi ansvarar ej för försändelser som försvinner under fraktföretagets hantering.

Upptäcker  du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret  eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett  skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och  skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller  transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en  skadeanmälan. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan  det går i retur till oss (vanligtvis efter 14 dagar), så fakturerar vi  dig 395 kr för att täcka våra kostnader och för vårt arbete med  hantering av varorna.

Fraktkostnad

Fraktkostnaden för en beställning debiteras med en kostnad från 49 kr inom Sverige samt från 99 kr till övriga Europa.

 

Ångerrätt/Reklamation

Du  har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria  varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att  varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda  varor/beställningsvaror). För att begära ångerrätt enligt  Distansavtalslagen följer du returinstruktionerna på din  orderspecifikation som medföljer i paketet. Vi godkänner endast returer  där produkterna är oanvända/oskadade och produktförpackningen oöppnad.  Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till  Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger  kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller  annan utförd tjänst. Kunden ansvarar för att varan är väl paketerad och  når Melrose AB (www.MelroseBeautyStore.com) oskadad. Pga hygienskäl  godtar vi ej returer av löshår där förpackningen öppnats och håret  tagits ur. Ej godkända returer återsändes till kunden mot en extra  fraktkostnad om 66 kr.

 

Betalningsalternativ

- Klarna Checkout

Efter  identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de  betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ  du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den  som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller  tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor  ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella  betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom  Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller  direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt  betalningsalternativ.
 

- Klarna Faktura
När  du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver  aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått  hem dina varor.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betalningstid - alltid 14 dagar
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
 • Möjlighet till delbetalning

Om  betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt  dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i  vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en  kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i  enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i  syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och  marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i  kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.
 

- Klarna Konto
Betalsättet  för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men  Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor  innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller  även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det  betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura
 • Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad
 • En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp
 • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Vid  ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften  0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv  ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar  är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att  avbetalning sker under ett års tid.

Vid köptillfället görs en  kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du  kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post.

Läs mer: Allmänna villkor
Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 
 

- Paypal
Med  Paypal kan du betala med kontokort eller från ditt Paypal-saldo. 

 

Information

Vi  förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i  specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och  tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som  illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans  exakta utseende samt beskaffenhet.

 

SMS-utskick

Det  mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för  SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

 

GDPR

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst.

 

Force Majeure

I  händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden,  myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer,  fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår  kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal  samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda  avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra  förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

MelroseBeautyStore.com's integritetspolicy

På  MelroseBeautyStore.com värnar vi om din personliga integritet och  eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy  beskriver hur vi samlar in och hanterar dina personupgifter. Den  beskriver också dina rättigheter i samband med behandling av  personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Melrose  AB, org.nr 556762-5503, är personuppgiftsansvarig för behandling av  dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i  enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra varor måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi  samlar in information från dig när du beställer produkter via vår  webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig  till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av en  produkt inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din  ip-adress samt adressuppgifter. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid  användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om  det är angivet.

Användning av information

MelroseBeautyStore.com behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att:

- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.

-  Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor  kring produkter och för att kunna kontakta dig vid problem.

- Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende våra produkter.

- Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av våra produkter.

- Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

- Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna  kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser,  marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och  metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra produkter samt tillhandahålla support

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (köp/ försäljningsvillkor).

Vilka personuppgifter lagras: Namn, adress, kön, telefonnummer ip-adress samt e-post.

 

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag.

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, adress, telefonnummer samt e-post.

 

Syfte 3: Information, kommunikation och marknadsföring av Melrose.se produkter  via post, e-post, telefon och SMS/MMS. Uppgifterna som samlas in är  vanligtvis endast namn samt epost.

Rättslig grund: Samtycke

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, adress, telefonnummer samt e-post.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina  personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att  spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i  enlighet med denna Integritetspolicy. Melrose.se kan komma att spara  uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller  i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part

Vi  säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt  identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte  betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt  företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen  konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i  syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala  aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell  risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra villkor eller andra  tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd

Nödvändiga  säkerhetsåtgärder har vidtagits avseende lagringen av personuppgifterna  av oss och samarbetspartners. Personuppgifterna lagras inom EU.

Använder vi oss av cookies?

Ja.  Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar  återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies  användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens  intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till  personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

Vi  använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information  och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev,  relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana  meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i  slutet av varje e-postmeddelande.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Ändring av integritetsspolicy

MelroseBeautyStore.com äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter. 

Du  har rätt att när som helst återkalla hela eller en del av ett lämnat  samtycke om behandling av personuppgifter. I enlighet med gällande  personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår  gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss,  oavsett hur dessa samlats in.